Velkommen til majorhunt.io!

Disse vilkår og betingelser beskriver regler og bestemmelser for brug af MAJORHUNTs websted, der er placeret på majorhunt.io

Ved at tilgå denne hjemmeside antager vi, at du accepterer disse vilkår og betingelser. Fortsæt ikke med at bruge majorhunt.io hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er angivet på denne side.

Følgende terminologi gælder for disse vilkår og betingelser, fortrolighedserklæring og ansvarsfraskrivelse og alle aftaler: "Kunde", "Du" og "Din" henviser til dig, den person, der logger på denne hjemmeside og overholder virksomhedens vilkår og betingelser. "Virksomheden", "os selv", "vi", "vores" og "os" henviser til vores virksomhed. "Part", "Parter" eller "Os" henviser til både Kunden og os selv. Alle udtryk henviser til tilbud, accept og overvejelse af betaling, der er nødvendig for at gennemføre processen med vores assistance til kunden på den mest hensigtsmæssige måde med det udtrykkelige formål at opfylde kundens behov med hensyn til levering af virksomhedens angivne tjenester i overensstemmelse med og underlagt gældende lov i Belgien. Enhver brug af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal, store bogstaver og/eller han/hun eller de betragtes som udskiftelige og derfor som henvisende til det samme.

SHOP KØB & SALG BETINGELSER

 1. ACCEPT AF INDKØBSORDRER
  Salg af varer eller relaterede tjenester (samlet kaldet "Produkter"), der henvises til i Kundens skriftlige Indkøbsordre til Leverandøren ("Indkøbsordre"), er udtrykkeligt betinget af de vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor. Bortset fra hvad der specifikt er angivet i en separat skriftlig aftale mellem Leverandøren og Kunden, er eventuelle yderligere eller andre vilkår, der er angivet eller refereret til i Kundens Indkøbsordre, hermed udelukket og skal ikke anses for at være effektive eller bindende, medmindre de udtrykkeligt er aftalt skriftligt af en autoriseret repræsentant for Leverandøren. Disse vilkår og betingelser repræsenterer aftalen mellem kunden og leverandøren, og kunden accepterer og accepterer dem fuldt ud ved at trykke på knappen "ORDER".

 2. PRISER, SKAT

  1. Den pris, der er angivet i Leverandørens tilbud ("Pris"), er i EURO. Intet i Kundens Indkøbsordre må ændre eller modificere de tilbudte Priser, mængder og/eller omfanget af de tilbudte Produkter, medmindre en sådan ændring eller tilføjelse er skriftligt accepteret af Leverandøren forud for Indkøbsordren.

  2. Priserne er eksklusive alle skatter (herunder, uden begrænsning, salg, brug, merværdi, varer og tjenester, forretning, ejendom (fast eller personlig, materiel eller immateriel), licens, dokumentation, registrering, import, eksport, punktafgift, franchise, stempel eller anden skat), toldafgifter eller vejafgifter, afgifter, opkrævning, tilbageholdelse, gebyr, told eller andre afgifter af enhver art, der pålægges af en statslig myndighed eller anden skattemyndighed i enhver jurisdiktion, og alle bøder, straffe, tillæg til skat, renter og andre afgifter i forbindelse hermed (samlet kaldet "Skatter"). Alle Skatter skal betales af Kunden ud over Prisen. Hvis en betaling fra Kunden er underlagt kildeskat, accepterer Kunden at øge beløbet for enhver betaling, der er underlagt kildeskat, eller betale et yderligere beløb, som er nødvendigt for at sikre, at Leverandøren modtager det samme beløb, som den ville have modtaget, hvis der ikke havde været nogen kildeskat. Kunden skal levere alle certificeringer og andre dokumenter, der kræves for at påvise berettigelse og for at drage fordel af enhver fritagelse eller anden lettelse fra enhver skat.

 3. EMBALLERING, FORSENDELSE
  Leverandøren skal pakke alle produkter i overensstemmelse med sin almindelige handelspraksis. Hvis kunden har særlige krav til forsendelse eller håndtering, skal kunden underrette leverandøren rettidigt om sådanne særlige krav, og kunden skal være ansvarlig for enhver stigning i