Welkom bij grote jacht.io!

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften uiteengezet voor het gebruik van de website van MAJORHUNT, die zich bevindt op grote jacht.io

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet verder met het gebruik van grote jacht.io als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons" verwijzen naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijzen naar zowel de Klant als onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving in België. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik, en/of hij/zij of zij worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen bijgevolg naar hetzelfde.

WINKEL KOPEN & VERKOPEN VOORWAARDEN

 1. ACCEPTATIE VAN INKOOPORDERS
  De verkoop van goederen of aanverwante diensten (gezamenlijk "Producten" genoemd) waarnaar wordt verwezen in de schriftelijke Inkooporder van de Klant aan de Leverancier ("Inkooporder") is uitdrukkelijk onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant, worden alle aanvullende of afwijkende voorwaarden die in de Inkooporder van de Klant worden vermeld of waarnaar wordt verwezen, hierbij uitgesloten en worden deze voorwaarden niet geacht van kracht of bindend te zijn tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd door een bevoegde vertegenwoordiger van de Leverancier. Deze algemene voorwaarden vormen de overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier, en de Klant aanvaardt en stemt er volledig mee in door op de knop "BESTELLEN" te drukken.

 2. PRIJZEN, BELASTINGEN

  1. De in de Offerte van de Leverancier vermelde prijs ("Prijs") is in EURO. Niets in de Inkooporder van de Klant kan de geoffreerde Prijzen, hoeveelheden en/of de omvang van de aangeboden Producten wijzigen of aanpassen, tenzij de Leverancier voorafgaand aan de Inkooporder schriftelijk met een dergelijke wijziging of toevoeging heeft ingestemd.

  2. De prijzen zijn exclusief belastingen (inclusief, maar niet beperkt tot, verkoop-, gebruiks-, omzet-, goederen- en diensten-, bedrijfs-, eigendoms- (onroerend of persoonlijk, tastbaar of ontastbaar), licentie-, documentatie-, registratie-, import-, export-, accijns-, franchise-, zegel-, of andere belastingen), douanekosten of tolheffingen, heffing, impost, inhouding, vergoeding, recht of andere heffing van welke aard dan ook opgelegd door een overheidsinstantie of andere belastingautoriteit in enig rechtsgebied, en alle boetes, straffen, bijtelling, rente en andere kosten in verband hiermee (gezamenlijk "Belastingen"). Alle Belastingen zullen door de Klant worden betaald naast de Prijs. Indien enige betaling door de Klant onderworpen is aan bronbelasting, stemt de Klant ermee in het bedrag van enige betaling die onderworpen is aan bronbelasting te verhogen of een aanvullend bedrag te betalen dat nodig is om ervoor te zorgen dat de Leverancier hetzelfde bedrag ontvangt dat hij zou hebben ontvangen als er geen bronbelasting zou zijn ingehouden. De Klant zal alle certificeringen en andere documenten overleggen die nodig zijn om aan te tonen dat hij in aanmerking komt voor een vrijstelling of andere belastingvermindering.

 3. VERPAKKING, VERZENDING
  Leverancier zal alle Producten verpakken in overeenstemming met zijn standaard handelsgebruiken. Indien de Klant speciale verzend- of behandelingsvereisten heeft, zal de Klant de Leverancier tijdig op de hoogte stellen van dergelijke speciale vereisten, en de Klant zal verantwoordelijk zijn voor eventuele verhogingen van de verzend- of behandelingsvereisten.